Citroën DS19M

Pallas Only 31.600km / Unique Original Condition

Over de Citroën DS19M

See for information in English down below.

Originele Citroën DS19 Pallas Mécanique uit november 1964

*Historisch belangrijk uit de eerst gebouwde serie 'Pallas' exemplaren.
*Uitgevoerd in het 'Gris Palladium' met een Rouge Carmin interieur
*Ruim € 21.000,- aan werkplaatsfacturen
*Zeldzame verschijning met slechts 31.600 km
*Uitgebreide documentatie

De Citroën werd nieuw aangeschaft door een medicus uit Bretagne. Helaas heeft hij maar een paar jaar van de auto kunnen genieten. Na zijn overlijden kon zijn weduwe geen afstand van de auto doen.
Al die tijd werd de DS in een droge warme garage gestald, op bokken gezet en onder de dekens gestopt. Toen de weduwe kwam te overlijden is de DS overgenomen door een familielid uit de Provence. De auto had toen nog maar 27.900 kilometer op de teller. De auto is de jaren daarna onderdeel geweest van autoverzamelingen. Sinds 2015 is de auto onderdeel geweest van de collectie van de huidige eigenaar.

De auto is niet gerestaureerd maar extreem goed bewaard gebleven. Een lakmeting wijst uit de auto voor 90% in de eerste lak staat, alleen een heel klein stukje op het rechterportier is ooit eens opnieuw gespoten. De “Gris Palladium” lak is niet alleen bijna volledig origineel maar verkeert eveneens in top staat en ziet er prachtig uit. De carrosserie verkeert eveneens in perfecte staat. Het plaatwerk is prachtig en de passingen zijn correct. Alle chromen sierlijsten verkeren eveneens in top staat.

Aan het interieur is direct te zien dat het hier een hele vroege Pallas betreft. Deze vroege 'Pallas' uitvoering is te herkennen aan de zwarte asbak, de trekknoppen voor de motorkap-ontgrendeling zonder kunststof grepen en is de hoogteregelaar nog niet voorzien van de specifieke 'Pallas' bekleding. Het interieur is bekleed met Rouge Carmin bekleding dat volledig origineel is en in nieuwstaat. Ook zaken als de hemelbekleding, het tapijt, het dashboard, de bekleding van de kofferbak, alles verkeert in absolute nieuwstaat.

De DS19 Pallas werd in 2017 naar DS-specialist Bart Kocken gebracht met de opdracht de auto technisch helemaal perfect te maken. Hierbij zijn kosten noch moeite gespaard. Hierbij zijn onder andere de motor en het veersysteem onder handen genomen. De werkzaamheden waren omvangrijk en de kosten liepen op tot maar liefst € 21.061,- De facturen en omschrijvingen zijn natuurlijk bij de auto aanwezig. Sindsdien is er slechts 2.220 kilometer met de auto gereden. De totale kilometerstand bedraagt nog steeds maar slechts 31.600 kilometer. De 1.9 liter viercilinder motor loopt perfect en levert 83 pk. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde 4-versnellingsbak welke perfect schakelt. Het hydraulische onderstel, de remmen, alles werkt perfect.

De auto is niet alleen zeer goed bewaard gebleven maar ook alles dat erbij hoort. Van de handleiding tot foto’s waarop de auto de oude handgeschilderde Franse kentekenplaten draagt. Veel kenmerken bevestigen de originaliteit, zoals stempels en stickers die tijdens de productie in 1964 zijn aangebracht.
De orginaliteit is in veel details terug te vinden. Van de fabricagestempels aan de binnenkant van de voorschermen tot de koppen van de bouten welke voorzien zijn van het Citroën logo. In veel andere gevallen is dit door aanrijdingen of restauratie niet meer aanwezig.
Daarnaast is het originele reservewiel met Michelinband nog voorzien van het fabriekslood! Op de detailfoto's krijgt u alvast een voorproefje. Mede door het aanwezig zijn van deze unieke details is dit een eenmalige kans om in het bezit te komen van deze schoonheid.

Ook de exportdocumenten en het transport kunnen wij voor u regelen. Een verzekering voor 2 weken is ook mogelijk!

Wij handelen al jaren in vintage, klassieke en moderne sportwagens met verkoop door heel Nederland, Europa en de rest van de wereld. We bieden een prachtige variëteit aan collector auto's die in staat zijn om jarenlang puur plezier te geven, die u online kunt vinden op www.carrosso.com of door een bezoek te brengen aan onze showroom in Oldemarkt, op een uur rijden van Amsterdam.
Wij hebben een grote variatie aan klassieke sportwagens, mocht u geïnteresseerd zijn in de specifieke details van een bepaalde auto, bel ons dan gerust. We staan open voor het onderhandelen over transacties, we kunnen auto’s opslaan en we hebben een effectieve en betrouwbare manier om uw auto's te verkopen via ons aankoop- of consignatieverkoopprogramma. Dus, als u een (klassieke) sportwagen te koop heeft, neem dan contact met ons op en wij kunnen u de prijs geven die uw auto verdient!

Original Citroën DS19 Pallas Mécanique from November 1964

*Historically important from the first built series of 'Pallas' copies.
*Performed in the 'Gris Palladium' with a Rouge Carmin interior
*Over € 21,000 in workshop invoices
*Rare appearance with only 31,600 km
*Extensive documentation

The Citroën was purchased new by a doctor from Brittany. Unfortunately, he was only able to enjoy the car for a few years. After his death, his widow could not part with the car.
All the while the DS was stored in a dry warm garage, put on trestles and tucked under the covers. When the widow died, the DS was taken over by a relative from Provence. The car had only 27,900 kilometers on the clock at the time. The car was part of car collections in the years that followed. Since 2015, the car has been part of the current owner's collection.

The car has not been restored but is extremely well preserved. A paint measurement shows that the car is 90% in its first paint condition, only a very small piece on the right door has been repainted once. The “Gris Palladium” paint is not only almost completely original but is also in top condition and looks beautiful. The body is also in perfect condition. The sheet metal is beautiful and the fits are correct. All chrome moldings are also in top condition.

It is immediately apparent from the interior that this is a very early Pallas. This early 'Pallas' version can be recognized by the black ashtray, the pull buttons for the hood release without plastic handles and the height adjuster is not yet fitted with the specific 'Pallas' upholstery. The interior is upholstered in Rouge Carmin upholstery which is completely original and in mint condition. Also things like the headliner, the carpet, the dashboard, the lining of the trunk, everything is in absolute new condition.

The DS19 Pallas was brought to DS specialist Bart Kocken in 2017 with the task of making the car completely technically perfect. No expense has been spared in this regard. Among other things, the engine and the suspension system were overhauled. The work was extensive and the costs amounted to no less than € 21,061. The invoices and descriptions are of course present with the car. Since then, only 2,220 kilometers have been driven with the car. The total mileage is still only 31,600 kilometers. The 1.9 liter four-cylinder engine runs perfectly and produces 83 hp. The engine is coupled to a 4-speed manual gearbox which shifts perfectly. The hydraulic chassis, the brakes, everything works perfectly.

The car is not only very well preserved but also everything that goes with it. From the manual to photos of the car wearing the old hand-painted French number plates. Many features confirm its originality, such as stamps and stickers applied during production in 1964.
The originality can be found in many details. From the manufacturing stamps on the inside of the front fenders to the heads of the bolts, which are provided with the Citroën logo. In many other cases this is no longer present due to collisions.
In addition, the original spare wheel with Michelin tire still has the factory lead! The detailed photos give you a preview. Partly due to the presence of these unique details, this is a one-time opportunity to come into possession of this beauty.

We can also arrange the export documents and transport for you. An insurance for 2 weeks is also possible!

We have been trading in vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam.
We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales program. So, if you have a (classic) sports car for sale, contact us and we can give you the price your car deserves!

Technisch

Kilometerstand 31.600 km
Bouwjaar 1964
Kleur Grijs
Interieurkleur Rood
Bekleding Stof
Transmissie Handgeschakeld
Brandstof benzine
Carrosserievorm Sedan
Aantal deuren 4
Aantal zitplaatsen 5
APK geldig tot 01-05-2021
BTW/Marge marge
Kenteken DZ-33-21
Aantal versnellingen 4
Vermogen 83 pk
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1911cc
Gewicht 1.135 kg
Trekgewicht 750 kg

Neem contact op

Je ontvangt automatisch een kopie van deze mail.
Bedankt voor je aanvraag. Hij is verzonden!
Carrosso
Bel ons gerust voor persoonlijk advies
+31 6 2535 1515 WhatsApp
Prijs € 77.500
Bedankt voor je aanvraag. Hij is verzonden!
NL
Totaal € 77.500
Scroll to top